Fotografia

En tots els projectes audiovisuals que fem també realitzem reportatges fotogràfics, ja sigui per un poserior making of, com a suport gràfic per promoció postrior o pel que es desitgi. Aquest reportatge s’inclou com a partida extra al pressupost del projecte que es realitzi.

Com a novetat, també podem fer fotografies d’actes i events o fotografia personal, ja sigui tipus retrat o de cos. En les fotografies no s’inclou retoc via software d’edició fotogràfica. Sempre es fa una edició bàsica de correcció de contrast o lluminositat. Si es desitja una edició més detallada s’ha de demanar al pressupost.

Local Audiovisual no es fa responsable dels permisos necessaris per l’accés o ús de les localitzacions, a no ser que se’ns ho demani expressament, prèvia presentació del pressupost. Es sol·licitarà còpia certificada dels permisos dies abans de la sessió fotogràfica i/o acreditació personal per tots els membres de l’equip si l’acte que es fotografia ho requereix. L’incorrecta realització dels tràmits i gestions necessaris o la seva no realització suposarà l’anul·lació de la sessió fotogràfica, sense dret a reembossament del percentatge de pressupost abonat per avançat.

Pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic info@localaudiovisual.net.